Rozmiar laptopów jest niewielki, a to z kolei źle odbija się na skutecznym odprowadzaniu ciepła. Postęp technologiczny nieustannie miniaturyzuje wszystkie podzespoły przy jednoczesnym wzroście ich wydajności. Niestety większa wydajność zwykle równa się generowaniem wyższych temperatur. Wobec tego producenci obecnie projektując laptopy stoją przed dylematem „wydajność, a temperatura”.